Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

09:53 / 23 September 2021 INVISIO Press release

Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556651-0987 INVISIO AB
Instrument SE0001200015 Shares
Innehavare William Demant Fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum 2021-09-20
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 399 617
 - direkt innehavda rösträtter 2 121 935
 - indirekt innehavda rösträtter 277 682
Andel
 - aktier 5,3875 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,76406 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,62344 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,3875 % 2 399 617
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,3875 % 2 399 617
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag William Demant Fonden
 - antal rösträtter 2 121 935
 - andel av rösträtter 4,76406 %
 - bolag William Demant Invest A/S
 - antal rösträtter 277 682
 - andel av rösträtter 0,62344 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 399 617
 - andel av rösträtter 5,3875 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/