Technology solutions for mobile payment

Invuo Technologies

Invuo (tidigare Seamless) är ett globalt mjukvarubolag specialiserat på teknologilösningar för mobila betalningar. Dotterbolaget MeaWallet tillhandahåller en mobil tjänsteplattform för mobila och digitala betalningar, vilken möjliggör HCE/Tokenization och Masterpass. MeaWallet tillsammans med eProducts, distribution av elektroniska produkter, utgör framgent Invuo då SEQR skall avyttras.En koncern i förändring

Under 2017 har Invuo-koncernen genomgått stora förändringar. Seamless Distribution Systems (SDS) avyttrades genom en börsnotering och ambitionen är att även SEQR ska avyttras, och det i närtid. Koncernen kommer således framgent att bestå av MeaWallet (mobil tjänsteplattform för mobila och digitala betalningar) och eProducts (distribution av elektroniska produkter). I och med ovanstående kommer bolaget framgent enbart rikta sig mot Business-to-Business (B2B) och är således inte längre beroende av att attrahera konsumenter till sina produkter, vilket historiskt visat sig vara både utmanande och kostsamt. Koncernen kommer även att byta namn till Invuo Technologies AB.

MeaWallet

MeaWallet erbjuder en mobil tjänsteplattform för mobila och digitala betalningar, vilken möjliggör HCE (Host Card Emulation)/Tokenization och Masterpass. Plattformen kan hantera båda inhemska och internationella betalningar. Tokenization innebär att känsliga dataelement ersätts med unika identifikationskoder vilka innehåller nödvändiga data utan att riskera dess säkerhet. Processen används för att öka säkerheten vid mobila och digitala betalningar. HCE är en mjukvarulösning som genererar virtuella kort.

Genom bolagets Mea Token Platform (MeaTP) kan kunder (vanligtvis banker eller kortutgivare) erbjuda sina kunder appar och tredjepartsplånböcker med hjälp av HCE och Tokenization. Därutöver erbjuder bolaget produkterna Mea Masterpass (online- och appköp), Mea Converged Wallet (komprimerad digital plånbok) och MeaCBP (molnbaserad betalplattform för HCE och Tokenization).

MeaWallet avser att dra nytta av migrationen från fysiska till digitala betalningar och de nya PSD2-reglerna som sammantaget kan väntas stärka bankers och kortutgivares incitament att erbjuda NFC (Near Field Communication)-baserade mobila plånböcker. I Öst- och Sydeuropa är NFC utbrett redan idag och från 2020 kräver kortnätverken (Mastercard, Visa, Amex) att samtliga betalterminaler har stöd för NFC.

MeaWallet konkurrerar för närvarande med ett 30-tal aktörer. Bolagets lösning är redan certifierad för Mastercard och Visa samt bedöms inom en snar framtid, enligt ledningen, bli godkänd även för American Express. MeaWallet skulle då vara ett av få bolag globalt som kan erbjuda en digitaliseringslösning för samtliga av de tre stora kortnätverk. Bland konkurrenterna finns större bolag såsom Gemalto, Giesecke & Devrient och Oberthur Technologies men även mindre lokala aktörer som exempelvis Payair. 

Målsättningen på kort sikt är att nå en marknadsandel om 10% i Europa och hittills är fyra kunder live. Den europeiska marknaden, där MeaWallet fokuserat sina resurser hittills, innefattar cirka 6 000 banker - varav cirka 2 000 väntas anamma NFC-betalningar de närmaste tre åren - och cirka 6 000 kortutgivare. Under kommande år kommer bolaget undersöka möjligheterna på nya marknader såsom USA och Asien.

eProducts

Invuo eProducts tillhandahåller fysisk och elektronisk distribution av e-produkter såsom distribution av elektroniska kontantkort (påfyllnadskoder) och andra elektroniska produkter via detaljister, banker och onlinekanaler. Verksamheten kännetecknas av låga bruttomarginaler men kräver i gengäld begränsat med kapital. eProducts utgör cirka 90% av koncernens försäljning. Divisionen är verksam i Sverige, Danmark och Lettland (ska avyttras).

Begreppet eProdukter innefattar exempelvis kontantkort/påfyllnadskoder, elektroniska presentkort och förbetalda värdebevis av annat slag. För handeln innebär eProdukter möjlighet att öka försäljningen och konsumentinflödet utan krav på investeringar, kapitalbindning, lager eller att produkterna tar butiksutrymme i anspråk. Vid elektronisk distribution av dessa produkter levereras värdekoder digitalt och kostnad uppkommer för butiken först när varan säljs.

Finansiella tillgångar i Seamless Distribution Systems (SDS)

Invuo har två betydande finansiella tillgångar - båda kopplade till Seamless Distribution Systems (SDS), som noterades på First North under 2017. Dels innehar Seamless en räntebärande fodran på SDS om 50 MSEK, till en ränta om 8%. Därtill äger Seamless drygt 23% av aktierna i SDS.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.