Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

ITAB Shop Concept

Complete shop concepts

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har i princip hela Europa som sitt arbetsfält. Kunderna utgörs av större butikskedjor där såväl nationella som internationella fackhandels- och livsmedelskedjor finns representerade.Expansiv historik

Grunden till ITAB lades när entreprenören Tord Johansson i slutet av 1970-talet gjorde sitt examensarbete på neonrörstillverkaren ITAB. Butiksutrustning tillkom i sortimentet i början på 1980-talet, kassadiskar 1982, inredningar 1990 och entrésystem tillkom 1992. Genom åren förändrades och växte företaget och 2004 delades inredningsdelen ut ifrån ITAB Industri. Därmed bildades ITAB Shop Concept som en egen koncern och börsnoterades. Med namnbytet togs steget att bli ett serviceorienterat företag, som med utgångspunkt från kundens önskemål och koncept, överlämnar en färdig butik med en komplett inredningslösning. 

Flexibel aktör på den europeiska marknaden

ITAB Shop Concept levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. Bolaget bedriver egen verksamhet i ett 30-tal länder och har ett 20-tal produktionsanläggningar i Europa och Kina. Genom organisk tillväxt och strategiska företagsförvärv har ITAB under 2000-talet präglats av en kraftig tillväxt. Under 2012 införlivades belysningskoncernen Nordic Light i koncernen med produktionsanläggningar i Sverige och Kina. I och med förvärvet breddades bolagets helhetserbjudande markant. 2016 genomfördes ITABs hittills största förvärv, La Fortezza. Det förvärvade bolaget är ett av Europas ledande företag inom butiksinredning med ett starkt erbjudande i Sydeuropa, vilket ITAB fram tills dess har saknat.

ITAB har idag större delen av Europa som arbetsfält. Bolaget är marknadsledande i Norden, Baltikum och Storbritannien samt en av de största aktörerna i Benelux-länderna, Centraleuropa och Sydeuropa. Historiskt har både organisk tillväxt och strategiska förvärv varit viktiga beståndsdelar i ITABs tillväxtstrategi och bakgrunden till att bolaget idag har etablerat marknadsledande positioner på flertalet marknader i Europa. ITABs fokusering på global närvaro och helhetskoncept med tillhörande inredning har varit viktigt i arbetet med att bygga upp nära och långsiktiga relationer med bolagets kunder.

Till ITABs kunder hör Europas stora detaljhandelskedjor och omfattas av såväl internationella som nationella fackhandels- och livsmedelskedjor. Bland kunderna finns exempelvis: Auchan, Axfood, Carrefour, Lloyds, Ica, Ikea, H&M, Kesko och Uniclo.

I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Genom en komplett koncept- och produktportfölj och geografisk närhet har ITAB styrkan och kapaciteten att skapa långsiktiga kundrelationer och möjligheten att expandera i samklang med kundernas butikskedjor. I linje med strategin att följa större kunder in på nya marknader arbetar ITAB numera även i Asien, Sydamerika och USA.Video: ITAB ställde ut på fackmässan EuroShop i Düsseldorf , Februari 2017

Kundunika butikskoncept

ITAB har en produktportfölj där innovativa produkter och kundunika koncept blandas med traditionella standardinredningar och produkter. Allt för att möta kundens önskemål på bästa möjliga sätt. Arbetet sker efter en väl inarbetad projektledningsmodell där ITAB kan ta ett helhetsansvar: från idé till nyckelfärdig butik i ett nära samarbete med kunden.

Ett butikskoncept innefattar alla typer av inredning och utrustning avsedd för exponering och förvaring av varor. För att möta marknadens behov har ITAB sedan många år tillbaka strategiskt utvecklat sin koncept- och produktportfölj som omfattar såväl konkurrenskraftiga standardsystem som egenutvecklade, marknadsunika produkter. Grundutbudet består av standardinredningar och utöver dessa kan bolaget även erbjuda specialanpassade inredningsdetaljer som ger uttryck för kundens profil. Kundunika inredningar är en viktig del av butikskedjornas profil och varumärkesstrategi. Utöver de mer traditionella butiksinredningarna utvecklar och tillverkar ITAB även specialinredningar till exempelvis apotek.

Innovativa produkter

Försäljning av butiksprodukter omfattar kassadiskar, självutcheckningslösningar, entrésystem och belysning. Försäljning av kassadiskar sker framför allt till dagligvaruhandeln där ett välfungerande kassadisksystem med snabb genomströmning är av yttersta vikt. I egenskap av att vara Europas ledande leverantör av kassadiskar har ITAB lång erfarenhet av att hjälpa kunderna att välja rätt kassadisklösning.

Kassadiskar där kunderna själva sköter utcheckning och betalning är på stark frammarsch inom framför allt dagligvaruhandeln och ITAB kan erbjuda en rad olika lösningar. Exempelvis erbjuder bolaget produkterna MoveFlow, TwinFlow och den helautomatiserade EasyFlow - världens första helautomatiska kassadisk som på ett säkert sätt klarar av att identifiera varor utan streckkod. Systemen leder till effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för både större och mindre butikskedjor.