Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

Flaggningsmeddelande i ITAB Shop Concept AB

09:38 / 30 January 2019 ITAB Shop Concept Press release

Flaggningsmeddelande i ITAB Shop Concept AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556292-1089 ITAB Shop Concept AB
Instrument SE0008375117 ITAB B
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 806 120
Antal rösträtter 3 806 120
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-01-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 815 359
 - direkt innehavda rösträtter 5 815 359
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,9 % 5 815 359
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 1,9 % 5 815 359
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 815 359
 - andel av rösträtter 1,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Pontus Ejderhamn
 - telefon 08-4403770
 - mejl pontus.ejderhamn@svolder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/