Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

Rättelse bokslutskommuniké 2018

07:25 / 6 February 2019 ITAB Shop Concept Press release

I bokslutskommunikén för jan-dec 2018 publicerad 5 februari finns det ett skrivfel på sidan 8 i balansräkningen i posten eget kapital. Inga nyckeltal eller övriga uppställningar påverkas. Rättelse är införd och uppdaterad bifogas och finns publicerad på ITABs hemsida.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/