Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2018 har offentliggjorts

16:10 / 28 March 2019 ITAB Shop Concept Press release

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.itabgroup.com. Årsredovisningen återfinns under Investerare/Finansiella rapporter/2018. Den tryckta versionen finns tillgänglig från vecka 16 och kan beställas via hemsidan, per e-post ir@itab.comeller per telefon 036-31 73 00.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.10 den 28 mars 2019.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/