Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: ITAB levererar självutcheckningslösningar till ett värde av cirka 3 miljoner euro till en ledande tysk detaljhandelskedja

08:30 / 4 June 2019 ITAB Shop Concept Press release

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av butikskoncept, har blivit vald att leverera självutcheckningslösningar till ett värde av cirka 3 miljoner euro till en ledande tysk detaljhandelskedja med internationell närvaro. Programmet rullas ut till utvalda länder under 2019.

Efter inledande leveranser till kunden, innebär denna order att programmet utökas kraftigt. ITABs förmåga att anpassa sig till olika krav avseende såväl design som funktionalitet har varit avgörande för kundens beslut likväl som systemets pålitlighet. ITABs SCOs (self-checkout) ger konsumenten en bättre shoppingupplevelse och höjer servicenivån i butik.

Ulf Rostedt, VD för ITAB Shop Concept AB:
"Detta är ännu ett bevis på att vår Checkout Arena-strategi är uppskattad av våra kunder. ITAB investerade tidigt i självutcheckning och automation i butiker och med fokus på digitalisering inom detaljhandeln ser vi nu ett växande intresse inom detta område som ett sätt att sänka kostnaderna och öka servicen. Vi är väldigt glada att ha tecknat denna order med en av de ledande tyska detaljhandelskedjorna."

ITABs självutcheckningskoncept är utformat för att öka effektiviteten, skapa snabba och flexibla utcheckningslösningar, frigöra personal och möjliggöra för butiken att öka servicenivån samtidigt som säkerheten förbättras. Självutcheckningslösningarna erbjuder betydande kostnadsbesparingar för butiker. För mer information, se www.itab.com.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/