Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Delårsrapport januari-juni 2019

11:45 / 10 July 2019 ITAB Shop Concept Press release

Delårsperioden
 Intäkterna ökade med 3 % till 3 134 Mkr (3 035)
 Rörelseresultatet uppgick till 251 Mkr (173)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 208 Mkr (139)
 Resultatet efter skatt uppgick till 156 Mkr (101)
 Resultatet per aktie uppgick till 1,52 kr (0,94)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 Mkr (246)

Q2 (april - juni)
 Intäkterna minskade med 1 % till 1 531 Mkr (1 554)
 Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (83)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 72 Mkr (64)
 Resultatet efter skatt uppgick till 54 Mkr (45)
 Resultatet per aktie uppgick till 0,52 kr (0,43)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35 Mkr (136)

Nettoskulden uppgick till 1 888 Mkr (2 175) exkl. leasingskuld och 2 644 Mkr inkl. leasingskuld

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.45 den 10 juli 2019.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/