Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: ITAB tecknar långfristigt kreditavtal på 200 miljoner EUR med Nordea

09:40 / 20 September 2019 ITAB Shop Concept Press release

ITAB Shop Concept AB (publ) har idag ingått ett nytt femårigt bankavtal med Nordea. Avtalet är ett "Senior Facility Agreement" om 200 miljoner Euro som löper över tre år med option till förlängning i ytterligare ett plus ett år.

Lånet kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit och delvis för koncernens löpande verksamhet.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/