Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: Samuel Wingren, CFO för ITAB Group, har beslutat sig för att lämna ITAB

10:10 / 30 September 2019 ITAB Shop Concept Press release

Samuel Wingren har de senaste 16 åren varit en viktig del i ITABs utveckling. I samråd med sin familj har Samuel beslutat att det är dags att lämna ITAB för att starta sin egen verksamhet. Samuel kvarstår som CFO tills en ersättare har utsetts och lämnar ITAB senast i slutet av mars. Arbetet med att finna en ny CFO startar idag.

Andréas Elgaard VD och koncernchef ITAB Group kommenterar:

 "Jag vill rikta ett särskilt tack från mig och hela ITAB Group till Samuel för hans goda insatser och ledarskap i att etablera och driva ITABs ekonomifunktioner. Samuels värderingar, ledarskap och affärsmässighet kommer att saknas. Vi önskar honom lycka till i nästa steg i hans personliga och professionella utveckling."

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/