Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept

ITAB Shop Concept: ITAB UTSER FINANSIELL RÅDGIVARE

14:50 / 28 May 2020 ITAB Shop Concept Press release

ITAB utser rådgivare för översyn av sina finansiella möjligheter att transformera verksamheten och förtydliga sin marknadsposition som den ledande leverantören av lösningar för retail.
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med vår kunskap, våra lösningar och vårt ekosystem av partners. Efter många år med framgångsrik tillväxt och god lönsamhet har ITAB under senare år upplevt en dynamisk marknadssituation som drivs av förändrade konsumentbeteenden.

"ITAB är ledande inom vår bransch och vi måste utveckla oss för att stärka vår roll som marknadsledare och skapa lönsamhet och framtida tillväxt. Vi har beslutat att förenkla vår affärsmodell, effektivisera verksamheten och investera i affärsförmågor. Vi kommer att bygga vidare på styrkan som marknadsledare för att bearbeta internationella retailkedjor med vår geografiska närvaro och vårt erbjudande som är unikt på marknaden" säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef ITAB.

ITAB kommer att fokusera på tre områden för att driva transformationen:
  • Vår marknadsbearbetning kommer inriktas på att skapa kundvärden som lösnings- och tjänsteleverantör
  • Verksamheten kommer att effektiveras genom gemensamma processer och information för att driva synergier, minska kostnader och öka servicenivån till marknaden
  • För att driva den planerade omvandlingen och förbättra kapitalisering av vår verksamhet, kommer en finansiell omstruktureringsanalys att genomföras för att säkra att ITAB är positionerat på bästa sätt för alla intressenter

"Vi har utsett Macquarie Capital till oberoende finansiell rådgivare, när vi har ytterligare information om resultatet av den finansiella analysen och dess slutsatser kommer vi följaktligen att uppdatera marknaden", säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef ITAB.

 

 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/