Delårsrapport januari-juni 2017

12:00 / 12 juli 2017 ITAB Shop Concept Pressmeddelande

JANUARI - JUNI 2017
 • Intäkterna uppgick till 3 072  Mkr (2 298)
 • Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (171)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 183 Mkr (160)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 138 Mkr (122)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kr (1,14)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99 Mkr (94)
 • Nettoskulden uppgick till 1 943 Mkr (1 139)
APRIL - JUNI 2017
 • Intäkterna uppgick till 1 552  Mkr (1 209)
 • Rörelseresultatet uppgick till 99 Mkr (90)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 84 Mkr (84)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 64 Mkr (64)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (0,59)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127 Mkr (76)
 • Nettoskulden uppgick till 1 943 Mkr (1 139)

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Förvärv av två belysningsbolag i Tyskland.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 12.00.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2016 en årsomsättning på 5 417 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.