Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

iZafe

iZafe

Teckningskurs fastställd för iZafes teckningsoption TO 8 B

08:32 / 30 November 2020 iZafe Press release

Teckningskursen för teckningsoption TO 8 B iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) har fastställts till 3,30 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO 8 B berättigar till teckning av en (1) B-aktie i iZafe. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 4 december 2020 till och med den 18 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 B nyttjas tillförs Bolaget 9 445 000 MSEK före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag


  • Teckningsperiod: 4 - 18 december 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).
  • Antal teckningsoptioner: 2 862 129 teckningsoptioner av serie TO 8 B.
  • Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i iZafe till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs iZafe 9 445 026MSEK.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 16 december 2020.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/