Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

iZafe

iZafe

Ändrat antal aktier och röster i iZafe Group AB

15:00 / 2 December 2020 iZafe Press release

Antalet aktier och röster i iZafe Group AB har ändrats till följd av att 93 571 nya B-aktier har emitterats under november månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner som gavs ut under november 2018.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i iZafe Group AB till 32 862 081, varav 600 000 A-aktier och 32 262 081 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 862 081.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/