Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

iZafe

iZafe

Påminnelse: Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6 stänger imorgon - sista möjligheten att för varje teckningsoption teckna en aktie till en teckningskurs om 2,20 kronor.

16:10 / 27 May 2020 iZafe Press release

Tredje teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) löper till och med torsdag den 28 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.

Information, anmälningssedel och villkor finns på bolagets webbplats www.izafe.se/investorrelations.

Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast torsdag den 28 maj 2020.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/