Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

iZafe

iZafe

Rättelse avseende pressmeddelande “Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit”

12:25 / 13 May 2020 iZafe Press release

iZafe Group AB (publ) utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som publicerades den 11 maj 2020 kl. 08:29 CEST, ““Beslut om emission av teckningsoptioner i samband med upptagande av rörelsekredit”.

Rättelsen avser antalet teckningsoptioner av serie TO9 som felaktigt angavs till 2 miljoner. Styrelsen har idag fattat beslut om korrigering av tidigare emissionsbeslut då antalet teckningsoptioner av serie TO9 ska vara 1 miljon.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/