Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

JLT Mobile Computers

Rugged computers for demanding environments

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är ett svenskt bolag som utvecklar stryktåliga datorlösningar för tuffa miljöer. Försäljningen sker globalt via ett välutvecklat nät av försäljningspartners där de dominerande marknaderna är Europa och USA.Datorer för tuffa miljöer

JLT Mobile Computers är ett svenskt bolag som utvecklar stryktåliga datorlösningar som klarar de allra tuffaste miljöerna. Datorerna utvecklas för professionella användare med höga krav på funktionalitet och driftsäkerhet inom exempelvis lager/logistik, transport, skogsbruk, gruvdrift eller i militär- och räddningsfordon. JLT har en lång erfarenhet av att designa och utveckla stryktåliga datorer. Själva produktionen är utlagd på svenska underleverantörer och den platta organisationen i kombination med närheten till underleverantörerna i Sverige gör att man snabbt kan möta nya behov och krav från kunderna vilket är en viktig konkurrensfördel i en bransch där förändringar är en del av vardagen.

Ett tydligt exempel på branscher där bolagets produkter används är gruvindustrin där tuffa förhållanden är en naturlig del av arbetsmiljön. Där är fukt, damm, kraftiga vibrationer och temperaturväxlingar några av de extrema förhållanden som datorlösningarna måste klara av. Här kan JLT:s datorlösningar användas till vitt skilda saker inom hela kedjan av aktiviteter och processer, vilket inkluderar allt från att kontrollera kvaliteten på malmen som bryts till att övervaka hur slitna däcken är på de fordon som används i arbetet i gruvan.

Välutvecklat partnernätverk sköter supportfunktioner

JLT har valt att lägga ut alla supportfunktioner på partners för att själva helt kunna fokusera på sin egen kärnverksamhet - att utveckla stryktåliga datorer. Man arbetar istället med ett multinationellt nätverk av handplockade partners och genom nätverksstrukturen kan man dra nytta av de fördelar som följer av en stor organisation samtidigt som man fortsätter att vara flexibla på kostnadssidan och drar nytta av den lilla organisationens effektivitet. Bolagsstrukturen gör att JLT kan fokusera på vad man gör bäst - utveckling, service och support.

Försäljningen sker via ett omfattande partnerprogram och syftet med detta är att kunna dra nytta av fördelarna med att knyta samman försäljningspartners, exempelvis återförsäljare, mjukvaruleverantörer, konsulter och systemintegratörer och ge dem tillgång till bolagets samlade kompetens. Långsiktigt arbetar bolaget för att eliminera distributörsledet och går istället mot value added resellers och systemintegratörer, allt för att komma närmare slutkund. Partnerprogrammet säkerställer att bolaget kan möta slutkundernas krav på kompletta lösningar.

Rent praktiskt innebär partnerprogrammet att JLT:s försäljningspartners via en webbportal bland annat ges tillgång till den senaste informationen, datablad, drivrutiner och detaljerad marknadsinformation. Tillsammans med detta kan partners genom ett B2B-system följa beställningar, ta fram priser på produkter och hantera serviceärenden samt få teknisk support. Utöver detta genomför man också gemensamma marknadsaktiviteter, däribland mässor och andra konferenser.

Fokuserat produkterbjudande

Målsättningen är att fortsätta växa snabbare än marknaden för stryktåliga datorer som helhet. Detta ska ske dels genom en ökad marknadsnärvaro uppnås vilket ska ske genom en accelererad utbyggnad av partnerprogrammet och dels genom att ta en tydligare ledarposition inom specifika segment. Således har JLT valt att tydligare fokusera på ett produkterbjudande mot de nischer där bolaget historiskt varit starka. Genom ett fokuserat produkterbjudande och koncentrerade utvecklingsresurser ska JLT tydligt positionera sig i det övre segmentet för stryktåliga datorer. Huvudfokus ligger i att utveckla produkter och helhetslösningar som innebär att själva datorn sitter fastmonterad eller dockad i ett fordon eller i en liknande miljö.

Marknader

JLTs största marknad är USA, som under 2016 stod för cirka 45% av bolagets försäljning. Under 2015 lanserade JLT sitt varumärke på amerikanska marknaden och investerade i uppstarten av USA-verksamheten som bolaget förvärvade i december 2014. Dessförinnan såldes JLTs datorer av en amerikansk distributör under egen varumärke. Hemmamarknaden, Norden, utgjorde cirka 35% av försäljningen 2016 medan övriga EU stod för knappt 20%.

JLT redovisar inte försäljningen uppdelat efter kundens bransch. En kvalificerad gissning är dock att logistisk och lager ökat sin andel medan olja och gas samt gruva minskat i betydelse. Detta till följd av ett svagt marknadsklimat inom de tre sistnämnda samtidigt som JLT stärkt insatserna mot logistik och lager.