JLT Mobile Computers AB: Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

09:00 / 12 maj 2017 JLT Mobile Computers Pressmeddelande

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Vid årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 11 maj 2017 fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen är den 15 maj 2017.

Styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslöt vidare att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Ahlén, Ola Blomberg, Jan Olofsson och Per Ädelroth samt nyvaldes Jan Sjöwall. Ulf Ahlén omvaldes till styrelsens ordförande. KPMG AB omvaldes till bolagets revisor.

Därutöver beslöts att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 448.000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 160.000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 72.000 kronor vardera.

För ytterligare information:                                               
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

170512 Kommuniké AGM

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

Thomson Reuters ONE

Denna information skickades av Thomson Reuters ONE http://www.thomsonreutersone.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.