Stryktåliga datorlösningar

JLT MOBILE COMPUTERS

JLT Mobile Computers är ett svenskt bolag som utvecklar stryktåliga datorlösningar för tuffa miljöer. Försäljningen sker globalt via ett välutvecklat nät av försäljningspartners där de dominerande marknaderna är Europa och USA.Nyckeltal

JLT MOBILE COMPUTERS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
112,8 121,4 126,3
Omsättningstillväxt
-11,2% 7,6% 4,0%
Rörelseresultat MSEK
9,2 11,3 12,0
Rörelsemarginal
8,2% 9,3% 9,5%
Vinst per aktie KR
0,24 0,30 0,32
Utdelning per aktie KR
0,15 0,20 0,25
Eget kapital MSEK
46,8 51,0 54,9
Soliditet
63,6% 62,3% 65,4%
Nettoskuld MSEK
-26,7 -29,3 -32,2
Antal miljoner aktier
27,9 27,0 27,0