Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group avyttrar verksamhet och koncentrerar sin strategiska inriktning

09:00 / 8 March 2002 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group avyttrar verksamhet och koncentrerar sin strategiska inriktning Lagercrantz koncernen avyttrar sin verksamhet inom informations- och betalningssystem till en internationell företagsgrupp PC-PoS. Den avyttrade verksamheten omsätter cirka 100 MSEK/år och sysselsätter omkring 20 personer i Norden. Försäljningen av verksamheten bedöms ej påverka Lagercrantz-koncernens resultat. PC-Pos är en internationell producent och distributör som enbart fokuserar på marknaden för informations- och betalningssystem. Vår bedömning är att PC-PoS har goda möjligheter att vidareutveckla verksamheten i Norden. Koncernchef Jan Friis säger i en kommentar: "Försäljningen sker som ett led i vår målsättning att koncentrera koncernens verksamhetsinriktning. Detta ökar våra framtida möjligheter för lönsam tillväxt inom de prioriterade områderna elektronik och kommunikation". Stockholm den 8 mars 2002 Lagercrantz Group AB (publ) Frågor kan ställas till VD Jan Friis, 08-700 66 70 eller vVD Per Ikov, 08-700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/08/20020308BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/08/20020308BIT00080/wkr0002.pdf

Show as PDF