Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Unitronic AG i Tyskland

09:07 / 10 June 2002 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group förvärvar Unitronic AG i Tyskland Lagercrantz Group AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Unitronic AG Düsseldorf, Tyskland. Unitronic AG är en nischinriktad elektronikleverantör av specialkomponenter och moduler. Företaget satsar på de expansiva områdena industriell kommunikation och specialsensorer. Unitronic AG har 28 anställda och omsätter cirka 130 MSEK. Unitronics huvudkontor ligger i Düsseldorf och företaget är via filialer verksamt på hela den tyska marknaden. Lagercrantz tillträder 51% av aktierna i Unitronic AG per den 1 september 2002 och resterande aktier tillträds under år 2003. Förvärvet av Unitronic är ett viktigt steg i Lagercrantz ambition att bli ett mer internationellt elektronik- och kommunikationsföretag. Jan Friis VD och koncernchef för Lagercrantz Group säger i en kommentar: "Unitronic är ett strategiskt förvärv för Lagercrantz Group och den riktiga starten på att nå vidare ut i Europa. Unitronics inriktning på specialkomponenter och moduler passar precis in i Lagercrantz-koncernens ökade fokusering på industriell kommunikation. Jag har stor tilltro till Unitronics ledning samt personal och att vi tillsammans ska lyckas bygga vidare på Unitronics redan starka marknadsposition." Rudolf Breiden, VD (Vorstand) i Unitronic AG säger följande: "Vi tillsammans med Lagercrantz Group blir en mycket stark aktör. Vi kommer att attrahera nya intressanta kunder och leverantörer. Lagercrantz Groups nätverk kommer att ytterligare stärka våra möjligheter för tillväxt." Förvärvet förväntas ha positiv påverkan på Lagercrantz Groups resultat per aktie redan under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 10 juni 2002 Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jan Friis, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB eller Mattias Sonnenfeld, vice VD Lagercrantz Group AB Telefon 08-700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00030/wkr0002.pdf

Show as PDF