Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB

19:57 / 21 August 2002 Lagercrantz Press release

Konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB Ordförande, Vice ordförande och VD Anders Börjesson omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Jan Friis utsågs fortsatt till verkställande direktör. Nomineringskommitté Nomineringskommittén för val av styrelseledamöter består av Anders Börjesson och Tom Hedelius, som i samråd med representant för större aktieägare tar fram förslag till bolagsstämman. Revisionskommitté Revisionskommittén utgörs av styrelsen i sin helhet. Stockholm den 21 augusti 2002 Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jan Friis, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB eller Per Ikov, vice VD Lagercrantz Group AB Telefon 08-700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01420/wkr0002.pdf

Show as PDF