Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april - 30 september 2003 (6 månader)

11:49 / 12 November 2003 Lagercrantz Press release

Delårsrapport 1 april - 30 september 2003 (6 månader) * Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). * Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). * Resultatet efter skatt ökade till 7 MSEK (3). * Resultatet per aktie ökade till 0,28 SEK (0,11). * Koncernens soliditet uppgår till 52 procent (56). * Marknaden för koncernens verksamhet har under perioden varit stabil. Stockholm den 12 november 2003 Jan Friis Verkställande direktör Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för perioden 1 april - 31 december 2003 kommer att presenteras den 10 februari 2004. Lagercrantz Group AB (publ) Box 3508 Torsgatan 2 103 69 STOCKHOLM Telefon 08-700 66 70 Fax 08-28 18 05 info@lagercrantz.com www.lagercrantz.com Org nr 556282-4556 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF