Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Flaggningsmeddelande

08:47 / 19 November 2003 Lagercrantz Press release

Flaggningsmeddelande Anders Börjesson, styrelseordförande i Lagercrantz Group AB, har den 18 november 2003 förvärvat 60.000 st B-aktier i Lagercrantz Group. Efter förvärvet uppgår Anders Börjessons innehav (familj) till 350.966 st A-aktier och 80.500 st B-aktier motsvarande 10,0 % av rösterna och 1,7 % av kapitalet. Avräknat Lagercrantz Groups innehav av egna aktier uppgår Anders Börjessons innehav (familj) till 10,5 % av rösterna och 1,8 % av kapitalet. Stockholm den 19 november, 2003 Lagercrantz Group AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00140/wkr0002.pdf

Show as PDF