Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april - 31 december 2002 (9 månader)

12:59 / 4 February 2003 Lagercrantz Press release

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april - 31 december 2002 (9 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 1089 MSEK (1560). * Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (76). * Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet, under niomånadersperioden uppgick detta till 71 MSEK (116). * Koncernens soliditet uppgår efter återköp av egna aktier till 57 % (43). * Området industriell kommunikation (M2M) bedöms ha stor tillväxtpotential. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00510/wkr0002.pdf

Show as PDF