Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké 1 april 2002 - 31 mars 2003

14:36 / 13 May 2003 Lagercrantz Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2002 - 31 mars 2003 - Nettoomsättningen uppgick till 1 463 MSEK (1 983). - Rörelseresultatet uppgick till 27 MSEK (81). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70 MSEK (158). - Koncernens finansiella ställning är stark och soliditeten uppgår till 56 procent (53). - Efter periodens återköp av egna aktier äger Lagercrantz 10 procent av antalet aktier och 7,4 procent av röstetalet i bolaget. - Ytterligare kostnadsanpassningar kommer att ha en positiv effekt på resultatet för innevarande år. - Utdelning föreslås med 0,90 SEK (0,90). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF