Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003 (3 månader)

12:45 / 26 August 2003 Lagercrantz Press release

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2003 (3 månader) · Nettoomsättningen ökade till 374 MSEK (360). · Resultatet efter finansnetto förbättrades till 3 MSEK (-6). · Resultatet efter skatt ökade till 2 MSEK (-4). · Resultatet per aktie ökade till 0,08 SEK (-0,15). · Koncernens finansiella ställning är stark, soliditeten uppgår till 56 procent (56). · Marknadssituationen präglas fortsatt av låg efterfrågan. · Ytterligare kostnadsanpassningar har under första kvartalet vidtagits inom division Electronics. Stockholm den 26 augusti 2003 Jan Friis Verkställande direktör Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för perioden 1 april - 30 september 2003 kommer att presenteras den 12 november 2003. Lagercrantz Group AB (publ) Box 3508 Torsgatan 2 103 69 STOCKHOLM Telefon 08-700 66 70 Fax 08-28 18 05 info@lagercrantz.com www.lagercrantz.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00420/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00420/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF