Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Indragning av återköpta aktier

14:33 / 25 September 2003 Lagercrantz Press release

Indragning av återköpta aktier Vid ordinarie bolagsstämma i Lagercrantz Group AB den 26 augusti 2003 beslutades om indragning av 1 950 000 återköpta B-aktier. Indragningen är nu registrerad hos PRV, varefter det totala antalet aktier i Lagercrantz Group uppgår till 25 914 232 fördelat på 1 106 502 A-aktier och 24 807 730 B-aktier. Lagercrantz Groups innehav av återköpta aktier uppgår efter indragningen till 836 423 B-aktier, vilket motsvarar 3,2 procent av antalet aktier och 2,3 procent av röstetalet i Lagercrantz Group. Stockholm den 25 september 2003 Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jan Friis, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB Telefon 08-700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00670/wkr0002.pdf

Show as PDF