Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Frontyard Communications och stärker därmed sin position inom området Digital Bildöverföring

09:32 / 22 November 2004 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har ingått avtal med Frontyard AB:s konkursbo om förvärv av samtliga aktier i dotterbolaget Frontyard Communications AB.

Förvärvet av Frontyard Communications görs inom satsningsområdet Digital Bildöverföring i Lagercrantz Group. Området bedöms visa en god tillväxt och är sedan den 1 oktober 2004 organiserat som ett affärsområde bestående av dotterbolagen STV Video Data och ISG Systems.

STV Video Data är marknadsledare i Sverige inom försäljning av lösningar för videokonferens. Förvärvet av Frontyard Communications stärker Lagercrantz-koncernens position ytterligare inom detta område. Därutöver tillförs Lagercrantz Group s.k. operatörstjänster under det etablerade varumärket SmartMeeting. Förvärvet omfattar Frontyard Communications AB med dess dotterbolag i Norge och Danmark. Omsättningen under 2003 för Frontyard Communications-koncernen uppgick till 48 MSEK.

Tillträde till aktierna i Frontyard Communications AB sker omedelbart. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på Lagercrantz Groups resultat per aktie för innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 22 november 2004.

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Per Ikov, CEO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara och Consulting.

Show as PDF