Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april - 31 december 2003 (9 månader)

11:25 / 10 February 2004 Lagercrantz Press release

Delårsrapport 1 april - 31 december 2003 (9 månader) - Nettoomsättningen ökade till 1 160 MSEK (1 089). - Resultatet efter finansnetto förbättrades till 19 MSEK (6). - Resultatet efter skatt ökade till 11 MSEK (5). - Resultatet per aktie ökade till 0,44 SEK (0,19). - Koncernens soliditet uppgår till 48 procent (57). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68 MSEK (71). - Den 1 oktober 2003 förvärvades ISG Systems AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00380/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00380/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF