Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Bokslutskommuniké 1 april 2003 - 31 mars 2004

14:37 / 11 May 2004 Lagercrantz Press release

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Bokslutskommuniké 1 april 2003 - 31 mars 2004 * Nettoomsättningen ökade till 1 568 MSEK (1 463). * Resultatet efter skatt ökade till 14 MSEK (9). * Resultatet per aktie ökade till 0,57 SEK (0,34). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 MSEK (70). * Jan Friis avgår som VD och koncernchef och efterträds av CFO Per Ikov. * De generella marknadsutsikterna har förbättrats. * Utdelning föreslås med 0,90 SEK (0,90). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/11/20040511BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/11/20040511BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF