Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

ISG Systems AB tecknar avtal om leverans av system för trafikövervakning på Norrortsleden i Stockholm

15:18 / 18 June 2004 Lagercrantz Press release

ISG Systems AB tecknar avtal om leverans av system för trafikövervakning på Norrortsleden i Stockholm ISG Systems AB i Höganäs, som sedan oktober 2003 ingår i Lagercrantz- koncernen, har tecknat ett avtal med El & Industrimontage Svenska AB för leverans av kamerabaserad övervakning av trafik på Norrortsleden i Stockholm. Kontraktet är värt drygt 11 MSEK samt innehåller optioner värda cirka 9 MSEK. Systemet omfattar bland annat 120 videokameror vars bilder kodas och överförs digitalt i realtid med DVD-kvalitet till Trafik Stockholms ledningscentral. Bilderna blir även tillgängliga på trafiken.nu. Matts Lilja, VD för ISG Systems, AB säger i en kommentar: "Efter leveransen till Södra länken är detta ännu en strategiskt viktig affär för ISG Systems inom trafikövervakning. Denna typ av stora projekt underlättas väsentligt genom att vi nu tillhör Lagercrantz Group. Vi ser att det finns stor utvecklingspotential inom området digital bildöverföring." Per Ikov, VD och koncernchef för Lagercrantz Group, säger i en kommentar: " ISG Systems har, tack vare goda kundreferenser och ett unikt kunnande, kunnat teckna ytterligare ett avtal inom trafikövervakning. ISG Systems är ett tydligt exempel på Lagercrantz strävan att tillhandahålla lösningar inom tillväxtområdet industriell kommunikation." ISG Systems grundades år 1993 och är en av Sveriges ledande leverantörer av övervakningssystem för trafik, hamnar, städer, flygplatser och offentliga platser. ISG Systems har bl.a. levererat övervakningssystemen till Södra länken i Stockholm, Malmö ringväg och Arlanda Express. Företaget omsätter cirka 35 MSEK och har 17 anställda. Stockholm den 18 juni 2004. Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Per Ikov, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB, telefon 08-700 66 70 Matts Lilja, VD ISG Systems AB, telefon 042-36 21 40, alt 0733-46 21 41 Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Koncernen är en ledande aktör på den nordiska marknaden och är också etablerat i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB samt divisionerna Electronics, Production Services och Communication. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/18/20040618BIT00230/wkr0001.pdf

Show as PDF