Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB

09:54 / 25 August 2004 Lagercrantz Press release

Konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB Ordförande, Vice ordförande och VD Anders Börjesson omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Tom Hedelius. Per Ikov utsågs fortsatt till verkställande direktör. Stockholm den 24 augusti 2004 Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Per Ikov, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de tre divisionerna Electronics, Production Services och Communication. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT00040/wkr0001.doc