Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Groups styrelse beslutar om återköp av egna aktier

10:02 / 25 August 2004 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Groups styrelse beslutar om återköp av egna aktier Styrelsen i Lagercrantz Group AB har idag fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av bolagsstämman den 24 augusti 2004 att återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även bolagets åtagande i det personaloptionsprogram för ledande befattningshavare som beslutades om i december 2001. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Enligt styrelsens beslut skall högst så många aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Lagercrantz Group AB innehar sedan tidigare 1.836.423 aktier av serie B. Av dessa är 798.000 reserverade för att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Det totala antalet aktier i Lagercrantz Group AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 25.914.232 st. Stockholm den 24 augusti 2004. Lagercrantz Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 570 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de tre divisionerna Electronics, Production Services och Communication. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT00060/wkr0001.pdf

Show as PDF