Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Återköp av egna aktier

Lagercrantz Group har den 11 november 2005 återköpt 250 000 B aktier till en snittkurs av 24,40 kr. Lagercrantz aktuella innehav av egna aktier uppgår...

08:55 / 14 Nov Lagercrantz Press release

Återköp av egna aktier

Lagercrantz Group har den 10 november 2005 återköpt 150 000 B aktier till en snittkurs av 23,50 kr. Lagercrantz aktuella innehav av egna aktier uppgår...

17:59 / 10 Nov Lagercrantz Press release

Effekter vid övergång till IFRS

Lagercrantz Group-koncernen rapporterar från och med räkenskapsåret 2005/06 i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare...

09:16 / 22 Aug Lagercrantz Press release

Lagercrantz förstärker sin ledningsgrupp

Lagercrantz Group AB har rekryterat Ulf Gladh till ledningsgruppen. Ulf Gladh som är 44 år kommer närmast från Eurodis Nordic, där han var VD och ansv...

09:15 / 22 Aug Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group förvärvar ISIC A/S

Lagercrantz Group har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska bolaget ISIC A/S. Huvudägare idag i ISIC är Vertex Venture Holdings Pt...

13:14 / 25 Feb Lagercrantz Press release