Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

08:00 / 17 October 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har utsett Remium Securities till Market Maker för sin aktie som handlas på Stockholmsbörsens O-lista.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 17 oktober 2005.

Stockholm den 17 oktober 2005

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Louise Grünthal, Remium, tel +46 8 454 32 41.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF