Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Återköp av egna aktier

08:55 / 14 November 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har den 11 november 2005 återköpt 250 000 B aktier till en snittkurs av 24,40 kr. Lagercrantz aktuella innehav av egna aktier uppgår till 736 423 B aktier, vilket motsvarar 3,0 procent av antalet aktier och 2,1 procent av röstetalet i Lagercrantz. Det totala antalet aktier i Lagercrantz uppgår till 24 414 232.

Syftet med Lagercrantz återköp av egna aktier är bland annat att ha en god beredskap för framtida expansion genom möjligheten att i samband med förvärv avyttra egna aktier.

Stockholm den 14 november 2005

Lagercrantz Group AB (publ)

For ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, + 46 8 700 66 70 Johan Bark, Handelsbanken Capital Markets, + 46 8 701 31 14.

Show as PDF