Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Återköp av egna aktier

17:59 / 10 November 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har den 10 november 2005 återköpt 150 000 B aktier till en snittkurs av 23,50 kr. Lagercrantz aktuella innehav av egna aktier uppgår till 486 423 B aktier, vilket motsvarar 2,0 procent av antalet aktier och 1,4 procent av röstetalet i Lagercrantz. Det totala antalet aktier i Lagercrantz uppgår till 24 414 232.

Syftet med Lagercrantz återköp av egna aktier är bland annat att ha en god beredskap för framtida expansion genom möjligheten att i samband med förvärv avyttra egna aktier.

Stockholm den 10 november 2005

Lagercrantz Group AB (publ)

For ytterligare information kontakta: Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, + 46 8 700 66 70 Johan Bark, Handelsbanken Capital Markets, + 46 8 701 31 14.

Show as PDF