Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april – 30 september 2005 (6 mån)

12:07 / 8 November 2005 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för perioden 1 april – 30 september 2005 (6 mån) uppgick till 772 MSEK (770). För det andra kvartalet, 1 juli – 30 september 2005, uppgick omsättningen till 385 MSEK (383).

• Rörelseresultatet under april – september ökade kraftigt till 29 MSEK (0). Rörelseresultatet under det andra kvartalet uppgick till 14 MSEK (-1).

• Resultatet efter skatt under april – september ökade till 19 MSEK (-4), varav under det andra kvartalet 9 MSEK (-3).

• Resultatet per aktie under april – september ökade till 0,79 SEK (-0,17)

För ytterligare information, kontakta; Per Ikov, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Distribution av delårsrapporter

Lagercrantz Groups delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com. Aktieägare kan även beställa rapporter via eller telefon 08-700 66 70.

Show as PDF