Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april – 31 december 2004 (9 mån)

15:43 / 8 February 2005 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för perioden 1 april – 31 december 2004 (9 månader) uppgick till 1.157 MSEK (1.160). För perioden 1 oktober – 31 december (3 månader) uppgick nettoomsättningen till 387 MSEK (403). • Rörelseresultatet under april – december uppgick till 6 MSEK (23). Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 2 MSEK (9). • Resultatet efter skatt för perioden april – december uppgick till –1 MSEK (11). • Resultatet per aktie blev –0,04 SEK (0,44) för perioden april–december. • Efter periodens utgång har dotterbolagen Uniweb AB och Delphi Oy i affärsområdet Programvara och Consulting avyttrats vilket medfört en skattefri koncernmässig reavinst om cirka 30 MSEK som redovisas under fjärde kvartalet. • Efter periodens utgång har kostnader om cirka 35 MSEK meddelats avseende åtgärder som vidtas för att återskapa lönsamhet i division Electronics. Dessa kommer att redovisas under fjärde kvartalet.

För ytterligare information, kontakta; Per Ikov, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF