Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar ISIC A/S

13:14 / 25 February 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska bolaget ISIC A/S. Huvudägare idag i ISIC är Vertex Venture Holdings Pte Ltd. ISIC är en ledande utvecklare och tillverkare av dator- samt monitorlösningar för industriella tillämpningar och de mest krävande miljöerna. Kunderna återfinns bl.a. inom livsmedels- och kemiproduktion, processindustri samt inom flera marina områden. ISIC:s produkter utvecklas i egen regi baserat på kundunika behov och uppfyller hårdast möjliga standards. ISIC omsatte under helåret 2004 cirka 75 MSEK. Bolaget kommer att ingå i division Electronics.

Per Ikov, CEO i Lagercrantz Group: “Förvärvet av ISIC är ett strategiskt viktigt steg i det förändringsarbete som pågår inom Lagercrantzkoncernen. Genom detta förvärv sker en markant förädling av koncernens affärsmodell där vårt erbjudande av specialkomponenter och system kompletteras med egenutvecklade produkter och tjänster. ISIC agerar på en världsmarknad med egna OEM-produkter och är en etablerad aktör med 15 års erfarenhet och ett mycket starkt varumärke. Förvärvet kommer att leda till betydande synergier för bolaget inom såväl inköp som försäljning. Med tillförsel av ytterligare resurser skall ISIC bredda sitt erbjudande till fler marknadssegment.”

Tillträde kommer att ske per 1 april 2005. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie under det räkenskapsår som börjar den 1 april 2005.

Stockholm den 25 februari 2005

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Per Ikov, CEO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Se även ISIC A/S hemsida på Internet: www.isic.dk

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 520 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF