Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké 1 april 2004 – 31 mars 2005 (12 mån)

14:44 / 11 May 2005 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för räkenskapsåret 1 april 2004 – 31 mars 2005 uppgick till 1 518 MSEK (1 568). Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 361 MSEK (408). • Resultatet efter skatt uppgick till 5 MSEK (14), varav under fjärde kvartalet 6 MSEK (3). • Resultatet per aktie blev 0,21 SEK (0,57), varav under fjärde kvartalet 0,25 (0,12). • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för räkenskapsåret till 36 MSEK (72). • Resultatet är påverkat av engångsposter som under fjärde kvartalet netto belastade resultatet före skatt med –7 MSEK. • Utdelning föreslås till 0,75 SEK (0,90) per aktie.

För ytterligare information, kontakta; Per Ikov, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Lagercrantz Group håller analytiker- och investerarmöte imorgon torsdag 12 maj klockan 12.00 hos Hallvarsson&Halvarsson, Birgerjarlsgatan 6B, Stockholm. Vänligen bekräfta deltagande till Mia Stark, telefon 08-587 112 00 eller .

Show as PDF