Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB den 24 augusti 2005

19:20 / 24 August 2005 Lagercrantz Press release

Ordförande, Vice ordförande och VD

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes till ordförande Anders Börjesson och till vice ordförande Tom Hedelius. Per Ikov utsågs fortsatt till verkställande direktör.

Stockholm den 24 augusti 2005

Lagercrantz Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Per Ikov, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF