Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz förstärker sin ledningsgrupp

09:15 / 22 August 2005 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har rekryterat Ulf Gladh till ledningsgruppen. Ulf Gladh som är 44 år kommer närmast från Eurodis Nordic, där han var VD och ansvarig för den nordiska verksamheten.

Per Ikov, VD och koncernchef för Lagercrantz Group:

”Lagercrantz elektronikverksamhet befinner sig i en omstöpningsprocess som ska öka lönsamheten och ge långsiktig tillväxt. Ulf Gladh kommer med sin långa erfarenhet inom elektronikindustrin att vara ett värdefullt tillskott i detta arbete.”

Stockholm den 22 augusti 2005

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Per Ikov, VD och koncernchef Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF