Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Lagercrantz Group förvärvar K&K i Finland.

Lagercrantz Group AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i K&K Active Oy och K&K Sales Oy. Säljare är tre privatpersoner.K&K Active ä...

12:54 / 17 Oct Lagercrantz Press release

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2006 (3 mån)

Nettoomsättningen under första kvartalet (3 mån) ökade till 431 MSEK (387), motsvarande 11 %.Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 21 MSEK...

12:45 / 14 Aug Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group förvärvar Elpress

Lagercrantz Group har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elpress AB. Säljare är Atle Industri AB.Elpress AB är, med sina helägda dotterbola...

08:40 / 30 May Lagercrantz Press release