Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förändringar i koncernledningen hos Lagercrantz Group

15:09 / 25 January 2006 Lagercrantz Press release

Inför den kommande expansionsfasen har styrelsen i Lagercrantz Group idag beslutat att utse Jörgen Wigh till ny VD och koncernchef i Lagercrantz Group. Beslutet sker i samförstånd med avgående koncernchef Per Ikov. Tillträde sker den 1 februari 2006.

Jörgen Wigh är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat på chefspositioner inom Bergman & Beving-koncernen, varifrån Lagercrantz Group knoppades av 2001. Jörgen har också erfarenheter från riskkapitalbranschen, från McKinsey & Co och han kommer nu närmast från PriceGain – ett konsultföretag inom Pricing och Revenue Management.

Tidigare koncernchef Per Ikov kommer att fortsätta i bolagets koncernledning som vice verkställande direktör. I koncernledningen kvarstår även Niklas Enmark, CFO och vice verkställande direktör. Mattias Sonnenfeld, vice verkställande direktör och medlem i koncernledningen, kommer under våren att lämna Lagercrantz Group-koncernen.

Stockholm den 25 januari 2006

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Börjesson, Styrelseordförande, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Jörgen Wigh, tel +46 8 700 66 70. Per Ikov, +46 8 700 66 70.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF