Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Delårsrapport 1 april – 30 september 2006 (6 mån)

11:38 / 7 November 2006 Lagercrantz Press release

  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 15 % till 887 MSEK (772). Omsättningen under andra kvartalet ökade med 18 % till 456 MSEK (385).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 39 % till 39 MSEK (28) för första halvåret. Andra kvartalet ökade resultatet med 54 % till 20 MSEK (13).
  • Nettomarginalen stärktes till 4,4 % (3,6 %) under första halvåret.
  • Resultatet efter skatt ökade till 29 MSEK (19), varav under andra kvartalet 15 MSEK (9).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,6 % för den senaste 12-månadersperioden (10,2 %).
  • Resultatet per aktie ökade till 1,22 SEK (0,79) för första halvåret.
  • K&K Active Oy och K&K Sales Oy förvärvade efter periodens utgång.Lagercrantz Group presenterar delårsrapport för kvartal 2 tisdagen den 7 nov 2006Presentationen kommer att hållas klockan 13.00 tisdagen den 7 november på telefonnummer +46 8 619 75 30, ange kod 867100#. Presentationen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i samband med att rapporten publiceras kring lunchtid. Presentationen hålls på svenska.


För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Show as PDF