Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group AB Delårsrapport 1 april – 31 december 2005 (9 mån)

13:19 / 9 February 2006 Lagercrantz Press release

• Nettoomsättningen för perioden 1 april – 31 december 2005 (9 mån) ökade till 1 177 MSEK (1 157). Under det tredje kvartalet, 1 oktober – 31 december 2005, ökade omsättningen till 405 MSEK (387). • Rörelseresultatet under niomånadersperioden ökade kraftigt till 42 MSEK (4). Rörelse¬resultatet under det tredje kvartalet ökade till 13 MSEK (4). • Resultatet efter skatt för perioden april – december ökade till 29 MSEK (-1), varav under det tredje kvartalet 10 MSEK (3). • Resultatet per aktie under april – december ökade till 1,21 SEK (-0,04). • Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,4 % (1,3 %) och soliditeten till 48 % (51 %). • Under november återköptes 400 000 aktier av serie B. • Jörgen Wigh ny koncernchef sedan den 1 februari 2006.

För ytterligare information, kontakta; Jörgen Wigh, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70

Distribution av delårsrapporter

Lagercrantz Groups delårsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.lagercrantz.com. Aktieägare kan även beställa rapporter via eller telefon 08-700 66 70.

Show as PDF