Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Lagercrantz Group förvärvar Nordic Alarm AB och stärker positionen inom tillväxtområdet teknisk säkerhet

16:23 / 23 February 2006 Lagercrantz Press release

Lagercrantz Group AB har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Nordic Alarm AB.

Nordic Alarm grundades 1988. Bolaget är en av de ledande aktörerna inom tekniska säkerhetssystem i Sverige. Nordic Alarm har specialiserat sig på att leverera integrerade system till högsäkerhetsobjekt. Bland kunderna inom detta område märks Kriminalvården, Riksbanken, Polismyndigheten, Försvarsmakten, kärnkraftverk och ledande bankkoncerner. Nyligen fick Nordic Alarm uppdraget att utrusta det nya högsäkerhetsfängelset Salberga i Sala med dess säkerhets¬system. Projektet är ett av de största i sitt slag hittills i Sverige med ett ordervärde om cirka 40 MSEK. Bolaget har därutöver en stark position inom detaljhandeln med kunder som Statoil, OKQ8, Coop, ICA och Åhlens. Bolaget beräknas under 2006 omsätta i storleksordningen 100 MSEK och har cirka 50 anställda. Säljare av bolaget är bland andra grundarna Jens Lennen och Arne Gille samt bolagets VD Gunnar Kraft.

Lagercrantz Group är sedan tidigare representerade inom området teknisk säkerhet med bolaget ISG Systems AB, som levererar kamerabaserade övervakningssystem. Genom förvärvet av systemintegratören Nordic Alarm stärks positionen inom området.

Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group, säger i en kommentar:

”Inom Lagercrantz vill vi bygga marknadsledande positioner i intressanta nischer. Teknisk säkerhet är ett område vi bedömt som attraktivt och förvärvet av Nordic Alarm är ett viktigt steg för att öka vår exponering mot detta tillväxtområde.”

Jens Lennen, grundare och vice VD i Nordic Alarm, säger i en kommentar:

”Detta är ett mycket viktigt steg för Nordic Alarm. Vi får nu möjlighet att bygga bolaget vidare tillsammans med Lagercrantz som aktiv ägare. Detta kommer att ytterligare bidra till Nordic Alarms redan starka tillväxt och öppna möjligheter till ytterligare expansion, bland annat genom förvärv.”

Tillträde kommer att ske per 3 april 2006 och förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie under det räkenskapsår som börjar den 1 april 2006.

Stockholm den 23 februari 2006

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Jens Lennen, vVD, Nordic Alarm, tel +46 8 514 94 901.

Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.

Show as PDF