Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Lagercrantz

Lagercrantz

Förslag till incitamentsprogram i Lagercrantz Group

12:49 / 30 June 2006 Lagercrantz Press release

Styrelsen i Lagercrantz Group har beslutat att föreslå att årsstämman 2006 fattar beslut om ett incitamentsprogram för chefer och ledande befattningshavare i koncernen.

Programmet omfattar maximalt 35 medarbetare i koncernen och skall baseras på köpoptioner på återköpta aktier av Serie B där den anställde förvärvar optionerna till marknadsvärdet. Antalet aktier som kan komma att förvärvas i samband med utnyttjande av köpoptionerna kan maximalt uppgå till cirka tre (3) procent av det totala antalet utestående aktier (av såväl Serie A som Serie B). I syfte att uppmuntra deltagande i programmet kommer Lagercrantz att subventionera erbjudandet. Effekten på vinst per aktie, enligt indikativa värderingar, är marginell vid fullt deltagande.

Avsikten är att cirka 1/3 av köpoptionerna skall ställas ut vid årsstämman 2006, cirka 1/3 vid årsstämman 2007 och cirka 1/3 vid årsstämman 2008 motsvarande cirka en (1) procent av antalet utestående aktier per år, beräknat vid utställningstillfället.

Löptiden för köpoptionerna skall vara 3,25 år med möjlig lösen efter tre år. Övriga huvudsakliga villkor för programmet kommer att tillkännages i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman i mitten av juli.

Stockholm den 30 juni 2006

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Anders Börjesson, styrelsens ordförande, tel +46 8 700 66 70. Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70.

_________________________________________________________________________________ LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande marknadspositioner i flera expansiva nischer. Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag. Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Hongkong. Koncernen omsätter drygt 1 600 MSEK och har omkring 600 anställda. Lagercrantz är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.lagercrantz.com.

Show as PDF